At Proven 17 Dec 09

I fremlægger på torsdag i H251 efter flg skema:

kl 10.00 grp 1
kl 10.30 grp 2
kl 11.00 grp 3
kl 12.15 grp 4
kl 12.45 grp 5

AT-prøven består af tre dele:

1.Jeres skriftlige synopsis (i Wiki'en ) som Pia og Henning har læst på forhånd.

2.Et mundtligt oplæg hvor I uddyber jeres undersøgelse fra jeres synopsis. Tidsrammen er ca.10 min, og den skal I holde jer indenfor. Som hjælp til jeres oplæg skal I lave et talepapir. ( se AT talepapir i menuen til venstre)
I denne del af eksaminationen er det jer der har ordet. Vi kan dog stille enkelte afklarende spørgsmål eller med nogle bemærkninger sørge for at I kommer videre i jeres oplæg – så det må I være forberedt på.

3.En samtale mellem jer, Pia og Henning på ca. 14 min. I kan selv ved
afslutningen af jeres mundtlige oplæg lægge op til emner eller forhold ved jeres
undersøgelse, I gerne vil diskutere. Brug derfor jeres oplæg som springbræt
for samtalen.

Bedømmelsen/karakteren
- er en vurdering af i hvilken grad I hver især honorerer de faglige mål:

• Anvende viden fra forskellige fag og faglige hovedområder
• Anvende relevante metoder fra forskellige fag og faglige hovedområder
• Demonstrere kendskab til de enkelte fags muligheder og begrænsninger
• Perspektivere til historiske og/eller nutidige sammenhænge
• Redegøre for nogle kunstneriske og teknologiske nybrud
• Strukturere og formidle et fagligt stof
• Anvende viden, redegøre, demonstrere forståelse, påpege

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License