Jeres opgave

AT6 (Fredag d. 11/12 til og med torsdag d. 17/12)
Emnet vælges inden for AT-læreplanen: "Skiftende tiders tankemønstre/centrale forestillinger, samfundsmæssige problemstillinger, videnskabelige, teknologiske og kunstneriske nybrud".

Vægt på synopsis

Opgaven

I skal inden for emnet Mashup – en ny kunstnerisk virkelighed? udarbejde en synopsis, der kan danne udgangspunkt for en mundtlig fremlæggelse. I skal vælge ét eller flere kunstneriske produkter, som gør brug af andres produktioner - også kaldet ’Mashups’. Det kan være musik, video, billeder, tekster, kunstneriske installationer m.v.
Du skal redegøre for, analysere og fortolke produkterne med særligt fokus på de nye muligheder, IT har skabt.

Emnet ”Mashup – En ny kunstnerisk virkelighed?” skal behandles med anvendelse af viden og metoder fra begge fag.

Produktkrav:

  1. En synopsis på jeres egne Wiki-sider i 2dAT6 ( afleverinsfrist : onsdag kl 18.00)
  2. En præsentation af de valgte Mash-up produkter ( via jeres Wiki site) - Fremlæggelsen
  3. En kort præsentation af egne mash-ups ( via jeres Wiki site ) - Fremlæggelsen
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License