At6 Oplæg om ugens program

1. Emne og overordnede problemstillinger for AT 6 i 2d multimedier/dansk

Emnet vælges inden for AT-læreplanen: "Skiftende tiders tankemønstre/centrale forestillinger, samfundsmæssige problemstillinger, videnskabelige, teknologiske og kunstneriske nybrud". Vægt på synopsis.

Mashup - en ny kunstnerisk virkelighed?

sagen
Et mashup er et miks af to digitale værker til et nyt sjovt eller nyttigt værk. Mashup er en af Internettes mest interessante tendenser for tiden. Ordet mashup udspringer af 'mash', som betyder 'at mose' og 'up', som betyder 'op'.
Engang klippede kunstnere i aviser og billeder og genbrugte dem i collager. Senere blev det pladespillere og spolebåndoptagere og siden samplere og forskellig slags software. Nogle mash-ups har en kort levetid. Hvis en rettigheds-haver får øje på den - og ikke bryder sig om den -kræves den fjernet. Hvilket sker oftere og oftere. Der ses også eksempler på, at enkelte misbruger deres ophavsret til at fjerne materiale, som er ubehageligt for dem, eller som de slet ikke har noget ophavsretlig tilknytning til. Der bliver lavet kreative sønderklipninger og nye sammensætninger af andres materiale: Musikvideoer, sange, stærkt omfortolkede Hollywood-trailere, skurke gjort til førsteelskere, psykopater forvandlet til familiefædre, politikere klippet sammen i klæbrige kærlighedsduetter.

2. Opgaven
I skal inden for emnet ”Mashup – en ny kunstnerisk virkelighed?” udarbejde en synopsis, der kan danne udgangspunkt for en mundtlig fremlæggelse. I skal vælge ét eller flere kunstneriske produkter, som gør brug af andres produktioner - også kaldet ’Mashups’. Det kan være musik, video, billeder, tekster, kunstneriske installationer m.v.
Du skal redegøre for, analysere og fortolke produkterne med særligt fokus på de nye muligheder, IT har skabt.
Emnet ”Mashup – En ny kunstnerisk virkelighed?” skal behandles med anvendelse af viden og metoder fra begge fag.

3. Faglige mål:
AT:
• Anvende viden fra forskellige fag og faglige hovedområder
• Anvende relevante metoder fra forskellige fag og faglige hovedområder
• Demonstrere kendskab til de enkelte fags muligheder og begrænsninger
• Perspektivere til historiske og/eller nutidige sammenhænge
• Redegøre for nogle kunstneriske og teknologiske nybrud
• Strukturere og formidle et fagligt stof
• Anvende viden, redegøre, demonstrere forståelse, påpege

Multimedier:
• kunne analysere og i mindre grad designe Mashups ud fra viden om kommunikation, genrer og målgruppe
• kunne anvende multimediefagets arbejdsmetoder ( teknik – kommunikation – æstetik) forbindelse med "sagen/mashup”
• kunne demonstrere et udvalg af IT-værktøjer, som kan anvendes i forbindelse med mashups

Dansk:
• kunne lave en synopsis i et klart og målrettet sprog samt fremlægge med udgangspunkt i den
• kunne overskue og beherske elementerne i en kommunikationssituation; afsender, tekst og modtager.
• Hertil kommer også at kunne tilpasse sproget til netmediet og modtagergruppen

4.Produktkrav:

4A. En synops, dvs. et skriftligt oplæg til jeres mundtlige fremlæggelser på 3-5 sider. Synopsen skal opbygges jvnf. den gennemgåede vejledning og have en sådan form at begge fag inddrages.
Synopsis ( overføres til gruppens wiki side senest onsdag kl 18.00)

4B. En Wiki – som præsenteres som en del af jeres mundtlige præsentationer. Præsentation af mash-up produkt ( også i wiki)

4C. Præsentation af eget (mindre) mash-up-produkt ( ikke obligatorisk, men ligeledes i wiki )

5.Evaluering:
Synopsis og Wiki bedømmes af PT og AE, og grupperne får en samlet karakter på grundlag af denne bedømmelse og den mundtlige præstation om torsdagen hvor synopsis udfoldes og sagen diskuteres med eksempler på valgte Masup ( + evt egne mashup )

Espergærde d 8.12.09 Pia og Henning

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License