Rasmus, Lars & Niroshan's Synopsis

Dette er vores mashup: http://www.youtube.com/watch?v=he1NxbEzIT4&feature=PlayList&p=5436D3BBB86AF950&playnext=1&playnext_from=PL&index=9
Det er et mashup af Katy Perry og Bob Dylan.


Katy Perry synger Hot 'n Cold mens Bob Dylan spiller Knockin' on Heavens Door.
Sidst set virket: 14.12.09 kl 11:30.


Disposition
Vi svarer på vores tildelte spørgsmål fra problemformuleringen Mandag/Tirsdag.
Vi sammensætter synopsisen tirsdag sidst på dagen.
Vi øver fremlæggelse onsdag.


Vi har målt vores Lix-tal til at være 36. Den ligger på en middel sværhedsgrad der går fra 35-44. Den passer godt i fx ugeblade og tidsskrifter. Dette passer godt, da formålet med hjemmesider normalt er til for at informere og det skal ikke være et eller andet kryptisk.
Vores lix-beregner: [http://schunk.dk/lix.shtml] - Sidst set virket: 16.12.2009 kl. 08:39.


Problemformulering:

Er Katy Perry vs. Bob Dylan (Hot 'n cold - Knockin on heaven's door) et nyt kunstnerisk produkt?
• Hvad er mashup?
• Hvilken metode har vi brugt?
• Er mashup lovligt? Evt. hvornår er det lovligt?
• Er mashup kunst?
• Hvad er budskabet i vores mashup?

Metode

Teknisk er mashups arbejdsmetode baseret på programmer, hvor man kan blande to medier sammen.
Disse programmer vil fungere ligesom Flash og Photoshop, som vi har arbejdet med til hverdag. Man arbejder med flere lag og frames, som man skulle kunne slette, tilføje, redigere forskellige lydfiler.
Så kan man konverter analog lyd til digital lyd.
I vores mashup er den tekniske arbejdsmetode bygget på at arbejde med lyd.

Kommunikations modellen
Kommunikationsmodellen er også en arbejdsredskab i multimedie.
Den giver en beskrivelse af hvilke effekt emnet har på modtageren. Ved hjælp af kommunikationsmodellen kan man analysere emnet.
Kommunikationsmodellen er følgende:
Afsender – budskab – kanal/medie – modtager/målgruppe – effekten.
Der er en afsender, som sender et budskab, gennem et medie, som modtageren modtager og kan bruge det til noget.

Æstetik
Æstetik er også en metode indenfor multimedie. Den omhandler mest farver og design. Men man bedømmer også lyden ved hjælp af æstetik, hvor man ser på, hvordan lyden er mikset sammen og om det er godt eller dårligt, irriterende musik eller fantastisk musik.

Mashups

Et mashup er en blanding af alt digital materiale. I dette tilfælde kunstværker i form af fx musik. Der er flere forskellige typer af kunst man kan lave af mashup. Der kan laves mashup af mange former for kunst. Ordet mashup er et engelsk ord, som betyder ”at mose”: man ”moser” altså to kunstværker sammen. Mashup kan laves af alle mennesker. Det er lige meget om man er programmør eller en lille dreng, der keder sig. Han skal bare kunne finde to ting, han vil mikse sammen og have programmet til det. Så har han i princippet lavet et mashup.

Et musik mashup (som vi har valgt) kan laves ved at finde to sange og blande dem sammen ved hjælp af et program. Det bliver ikke blandet sammen i mindre afsnit, men derimod bliver det indspillet oveni hinanden. I vores tilfælde: med musikken fra Bob Dylan sammen med teksten fra Katy Perrys sang. Man kan også mashuppe musikvideoer sammen, hvor både musikken og videoen bliver blandet og der kommer en tredje værk ud.

Disse mashups er for det meste lavet for at underholde folk og der er ikke nogen dybere meningen med mashuppet.
Men derimod kan man også lave mashups, som er informationsbærende. Man har, fx lavet kort i USA, hvor man kan se, hvor der bor kriminelle i sit distrikt.

Budskaber i Mashuppen

Katy Perry – Hot N Cold
Budskabet i sangen er at man skal tage en beslutning i stedet for at skifte mening hele tiden. Dette kan underbygges med de to allerførste linjer i teksten: ”You changed your mind, like a girl changes clothes”. Dette er også et ordsprog på dansk, og betyder at man skifter mening som en piger skifter tøj – hvilket er nærmest hele tiden.

Bob Dylan – Knockin’ on Heavens Door
I sangen beskrives følelserne og indtrykkene, en døende sherif, som ikke længere kan fortsætte i sin rolle som sherif. Oprindeligt blev sangen skrevet til en film der hedder ”Pat Garrett & Billy the Kid” fra 1973, sunget af Bob Dylan. Senere har Dylan ændret teksten og det samme har de hundrede af kunstnere der har lavet cover op den.

Ophavsretten

Ophavsret er den ret, der beskytter ophavsmænd til filmværker, litterære værker, kunstværker m.v. mod at disse værker kopieres, sælges eller anvendes på anden måde, der strider mod ophavsmændenes interesser.

Loven siger således:
• Forfattere, sangskrivere, musikere, skuespillere osv. har en eneret til kopiering af deres materiale.
• Ophavsretten gælder også på internettet.
• Ændring af et værk er som udgangspunkt ikke tilladt uden ophavsmandens samtykke.
• Ophavsretten kan overdrages til andre.
• Det er op til rettighedsindehaverne at håndhæve deres rettigheder.

Uden ophavsretten ville der ikke være særligt mange ophavsmænd eller virksomheder, der kunne leve af at producere og distribuere film, musik, litteratur osv. Vi ville gå glip af mange nyskabelser. Ophavsretten sikrer et rigt kulturudbud og rimelige vilkår for rettighedshaverne. Ophavsretten sikrer, at de kreative kræfter har bedre vilkår end piraterne. Ulovlig kopiering underminerer kunstnernes rettigheder og deres mulighed for at leve af deres kunst.

Copyright ©
Når man har skrevet et digt eller en novelle, eller når man har malet et billede eller komponeret noget musik, har man ophavsret til sit værk med det samme uden nogen form for formaliteter. Værket behøver ikke engang være færdigt. Også udkast har beskyttelse af copyright.

Eneret
Ophavsmandens eneret indebærer, at enhver der råder over værket på en måde, som omfattes af § 2, kræver tilladelse fra ophavs manden. En tilladelse kan også gives mere generelt i form af en egentlig overdragelse af rettigheder. Et eksempel til overdragelse af disse rettigheder er at når man køber en CD på fx iTunes, får man en licens – dette er rettigheden til at bruge CD’en til eget forbrug.

Eneretten til værket omfatter værkets oprindelige såvel som ændrede skikkelse. Beskyttelse mod brug af værket i ændret skikkelse indebærer en beskyttelse mod uautoriserede oversættelser og ikke mindst en beskyttelse mod efterligninger (plagiater). Efterligningsbeskyttelsen er en af ophavsrettens helt centrale elementer.

Diskussion/Perspektivering

Man kan diskutere om Mashup er kunst. Er det kunst når en uerfaren person mixer to numre sammen til et tredje nummer ved hjælp af et computerprogram?
Personligt synes vi, at Mashups ikke behøver at være kunst, men snarere noget der oplyser, viser eller fortæller noget i form af et produkt. Mashups er altså mest bare for at underholde.

Et godt eksempel er det Mashup som vi arbejder med. Vi har skrevet sammen med personen som har lavet det, og spurgt til hvorfor han har lavet det Mashup, og om det havde nogen dybere mening. Han svarede, at han havde lavet det for sjov – fordi han godt kunne lide at sidde at rode og mixe med musik. Der var altså ingen dybere mening. Han gjorde det for underholdningens skyld.

Folk som ham ligger altså deres Mashups på nettet, for at underholde og samtidig få respons fra de personer som ser det. Der er altså ingen større mening med det, og kan man da kalde det for kunst? Man kan ikke definere kunst. Det der er kunst for den ene, kan være en bunke skrald for den anden.

Man ser altså noget som kunst, pga. de ting man forbinder med ordet. Vi synes, der skal være en større mening, end bare at underholde før man kan kalde noget kunst. Derfor synes vi ikke, at det produkt vi arbejder med, kan karakteriseres som kunst.
Men der er Mashups som vi ser som kunst. Et godt eksempel, er det morphing Mashup Henning viste os. Der er mange forskellige ting i det som vi forbinder med ordet kunst: Malerier samt musik som passer godt til stemningen af malerierne. Som sagt er der også morphing i det, hvilket gør det en smule abstrakt, samt meget anderledes.

Vi kan perspektivere dette AT forløb med en AT vi havde tilbage i 1.g om ekspressionisme. Her havde vi også om medier. Vi arbejdede med filmen fra 1920, hvilket vi vil kategorisere som rigtig kunst, Dr. Caligaris Kabinet. Her var det billedet/filmen der var i fokus, men lyden spiller en stor rolle – den giver nemlig filmen hele stemningen, Dr. Caligaris Kabinet var netop en stumfilm. I vores mashup er det lyden der er i fokus og der er ikke nogen specielt spændende film der kører, det er bare et lysbillede show. Men alligevel er det nogle relevante billeder der bliver vist, så det giver altså ikke den samme effekt som hvis det var fx var en hjemmevideo der kørte. Billederne giver en slags indlevelse i musikken og det at de ikke spiller en så stor rolle gør også at man har mere fokus på musikken. Vi tror ikke at ham der har mixed det sammen har gidet at bruge tid på at lave en film der passer, så han har valgt den nemme løsning – et billede show.

Konklusion

Er Katy Perry vs. Bob Dylan (Hot 'n cold - Knockin on heaven's door) et nyt kunstnerisk produkt?
Vi kom frem til at vores Mashup ikke er et nyt kunstnerisk produkt, men snarere et produkt der er til for at underholde. Produktet opfyldte ikke de forestillinger, som vi automatisk får, når vi hører ordet kunst. Så vi må sige nej til, at Katy Perry vs. Bob Dylan Mashup er kunst. Man kan dog rejse spørgsmål om, hvornår man kan begynde at kalde Mashups for kunst. Man bliver altså nødt til at prøve at definere kunst. Problemet ligger bare i, at folk har forskellige meninger omkring hvad kunst er.

Litteraturliste

Vores mashup: http://www.youtube.com/watch? - Set virket den 16.12.2009 kl. 11.00
Info om lovgivning: http://www.infokiosk.dk/sw81170.asp - Set virket den 16.12.2009 kl. 11.30
Metode:
http://books.google.dk/books?id=HxiApazWQxYC&pg=PT7&lpg=PT7&dq=forskel+analog+og+digital+lyd&source=bl&ots=g-EFoiZAok&sig=EghXuiYbdEVpTY8jfnnhNVONIIM&hl=da&ei=jugnS76RBozJ-QbJ_s2fDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CA4Q6AEwAg#v=onepage&q=forskel%20&f=false - Set virket den 16.12.2009 kl. 12.55
http://design.emu.dk/artikler/0203-lyd.html - Set virket den 16.12.2009 kl. 12.50


vi skal lige drøfte jeres problemstillinger - fagenes metoder må gerne træde tydeligere frem /AE


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License