Roald Gade Mathias Synopsis

Dette er vores valgte mashup:

Dette er vores disposition for udarbejdelsen af vores synopsis:

Vi vil lægge ud med at skrive vores problemformulering, samt tilhørende problemstillinger, ind, og give en kort introduktion til disse.
Dernæst vil vi i afsnit bearbejde hver af problemstillingerne, og bagefter lave en kort præsentation af de argumenter der kunne være i forbindelse med diskussionen vedrørende vores hypotetisk fremsatte tese.
Dernæst vil vi diskutere hvorvidt en klassisk kommunikations-analysemodel er relevant i forbindelse med internetproduktioner.
Afslutningsvis vil vi sammenfatte en konklusion, samt nedskrive vores litteraturhenvisninger.

Ok disposition for synopsen, pt

Dette er vores problemformulering:

Vi vil diskutere om hvorvidt ’Eminem vs. Black Sabbath’ er et originalt kunstnerisk produkt ved at:

Forholde os til problemstillingerne;
• Er musik-mashups kunst?
• Hvilke problemer kan der være ved mash-ups?
• Passer de to sange indholdsmæssigt til hinanden?

Og diskutere tesen:

”Kunst er et erhverv, derfor må man ikke kopiere andres kunst.”

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License