Synopsis Med Kommentarer 1

Den Sorte Skole - Mashup:

Den Sorte Skole -
Blood On Santa's Claws


Blood on Santa's Claws - Synopsis

Problemformulering

Vi vil analysere mashuppen og vurdere hvorvidt det er kunst

Fint med one liner, men find et overordnet problem. At analysere en mashup er ikke en problemformulering. At vurdere hvorvidt det er kunst er bestemt en problemformulering.

Problemstilling

1.Hvad er formålet med vores
2.Hvem er målgruppen?
3.Hvilken historie fortæller sangen i forhold til filmen?
4.Er det et nyt produkt?

Her skal tråden til det overordnede problem kunne ses - hvilke problemer kan I se? Jeres 4 pinde er ikke gode problemstillinger der udfolder den overordnede problemformulering. Det er vigtigt at huske, at problemformuleringen skal inddrage begge fag. AT er tværfagligt. Derfor er det afgørende, at du vælger en sag, der hvor fagene arbejder sammen, og at du ikke laver to selvstændige opgaver – en i hvert fag. Fagene behøver ikke nødvendigvis at blive nævnt eksplicit i problemformuleringen, men det skal være tydeligt, at det er en tværfaglig problematik, der behandles.

Indledning

Et Mashup er 2 produkter der er blandet sammen til et nyt tredje produkt. Mashup begrebet er meget bredt da den generelle betydning af ordet er ”en sammenblanding”. I denne AT – periode skal vi beskæftige og med kunstlige mashups. Vi har valgt en musisk mashup af den sorte skole blandet med en sang fra filmen ”The Nightmare Before Christmas”.

Fortæl kort om mashups; hvad er det, hvilke typer osv før I kommer ind på jeres egen

1.
Formålet med vores valgte mashup har været at ud fra det originale, at skabe noget nyt som passer til de underkategorier som Den Sorte Skole producerer. Herunder er vores af den lidt mere dystre slags. Den Sorte Skole er kendt i Danmark som nogle af de bedste danske DJ's, og har mixet musik fra hele verdenen. Medlemmer af bandet har selv udtalt at deres mål med musikken, er at blande noget så forskelligt som muligt sammen til noget helt nyt og tredje. De tre DJ's som sammen danner den sorte skole har den særlige stil, at benytte sig udelukkende af mikserpulte og pladespillere, de gør ikke brug af computer programmer til at blande musikken men bruger kun de originale Disc Jockey metoder.

Vær meget mere præcis i jeres definition af formål. Den Sorte skoles underkategorier" er Indforstået og må uddybes; hvad mener I med det I siger? "Bandets mål med musikken" : Hvorfor ? Jeres kommentarer vedrørende de tre DJ's stil kan I gemme til en perspektivering – AT-ekspressionisme og snakke om auteur og film

2.
Målgruppen er forholdsvis lille, da det virker meget som om at man selv skal opsøge musikken. Da denne ikke bliver sendt i radioen eller i tv'et, som så meget andet musik. Men hvis man ser bort fra det at det ikke bliver sendt ud til os som så meget andet musik, har bandet opnået en forholdsvis stor gruppe fans, som har fulgt dem til de koncerter som bandet har spillet. Et par stykker af dem har været på Roskilde festivallen, hvor de har mødt massive publikum. Dermed må man vel konstatere at målgruppen er nogle af de mange tusinde festivalgæster som nyder en alternativ måde at høre musik på.

Alt for tyndt. Målgruppen kan I definere bedre. Underground gruppe, der spiller på ironi og humor som virkemidler. Hvorfor tror I den hedder den sorte skole?

3.
Vi har som sagt valgt at skrive om mashuppen som dj gruppen, Den Sorte Skole har lavet. De har lavet den ud fra filmen ”The Nightmare Before Christmas” og resultatet er blevet; ”Blood On Santa's Claws”. Først vil vi fortælle hvad ”The Nightmare Before Christmas” handler om. Derefter vil vi fortælle lidt om stemningen man kommer i når man hører sangen, som Den Sorte Skole har mixet ind over.

”The Nightmare Before Christmas” er en animations film. Den er fra 1993, men der er for nyligt kommet en ny udgave af den hvor man kan se den i 3D.
Den handler om et skellet, som hedder Jack Skellington. Jack bor i Halloween Town, hvor alt handler om at holde Halloween og at forberede næste års Halloween. Men mens byen lever i deres egen særlige idyl finder jack det ikke længere interessant at holde halloween, så han beslutter sig for at rejse. På sin rejse støder Jack på Christmas Town, hvor han ser inspiration til at lave noget nyt hjemme i sin egen by. Da Jack kommer hjem og prøver han at iværksætte den nye jul, indser han at han har brug for julemanden ”Sandy Claws” (Santa Claus). Men Halloween Town ender med at ødelægge julen, og beder den tilfangetagne Santa Claus om hjælp til at rede julen, så de kan vende tilbage til at lave Halloween igen.

Jeres sprog er ikke godt her. I skriver som I taler, men I bør overveje forskellen mellem mundtligt og skriftligt sprog

Sangen som de har mixet sammen og brugt virker uhyggelig. Det er ligesom om at der skal til at ske et eller andet stort. Man kommer i en slags gyserstemning, synes vi. De har brugt en masse forskellige instrumenter og lydeffekter. De har brugt forskellige hiphop beats. De har brugt klassisk musik, klaveret og trompeten i starten. De har brugt effekter som tordenstøj og meget andet.

Uddyb meget mere; lys, skygge, karakterer, lydeffekter – hvilke, genrebrud/stilbrud i musik - resultat

”Den sorte skole” har lavet en mix af sang og klip fra filmen ”Nightmare Before Christmas”. De har taget klip fra filmen, og samtidig klippet i klippene. I de klip de har taget har de mixet musik ind over. I de klip de har taget fra filmen, har i de klippet i dem, så sang og video passer sammen.

Dette bør I kunne gå langt tættere på

Sammen med dukkerne, de mange instrumenter og lydeffekter kommer man i den stemning man kommer i, når man ser denne musikvideo. Man kommer i en dyster men alligevel god/sjov stemning. Musikken og dukkerne sammen gør så det får en dyster og uhyggelig virkning på en. Men på den anden side er dukkerne med til at skabe lidt sjov i denne film.

Sammensætningen af lyd og klip er rigtig godt. De har klippet den sammen så bevægelserne fra dukkerne, og lydene/beatene passer sammen. De har klippet i de klip de har for filmen. f. eks i et klip er der dukker som bevæger sig i en flydende bevægelse, men de har klippet i det så dukkerne laver bevægelserne flere gange, hvor der så kommer nogle beats som passer til dukkernes bevægelser. Frem og Tilbage - spoling som virker som om det tager form efter måden som den sorte skole laver deres musik på, nemlig med rigtige plader og pladespillere.

Hvad mener I - med Frem og tilbage spoling……..?

4.
Vi er ikke i tvivl om at produktet er nyt i sig selv, gennem sangen er der blandet så meget forskelligt ind over at det næsten et svært at kende hvad det originale i fra "Kidnap the Sandy Claws" som den oprindelige sang fra The Nightmare Before Christmas. Den er så langt fra det oprindelige, at en betegnelse for "Blood on Santa's Claws" er at den er et nyt produkt skabt af fragmenter fra den oprindelige plus mere.

Overfladisk, uddyb punkt 4.

Sammenfattende Konklusion

Personligt vil jeg sige at jeg er meget fascineret af den sorte skole, og betragter deres produkter som deres sange som kunst og måske også deres stil som en kunstart i sig selv. Men er det op til mig a vurdere hvorvidt noget er kunst, og hvor går grænsen til kunst egentlig? Men som det er, syntes jeg at det Den Sorte Skole laver er så unikt at kunst måske er et meget godt passende begreb til at beskrive denne særlige genre af musik.

sproget !!

Litteraturliste

Skrikgodt.dk – Grandjean kommunikation 2001

En noget tynd litteraturliste, var det hvad I kunne finde ?

Perspektivering

Vi vil perspektivere til den originale sang: Kidnap the Sandy Claws, fra The Nightmare Before Christmas.
Mashuppen er som sagt ren underholdning, og den kommer ikke med noget konkret budskab eller historie. Vi har så derefter set på den originale version af sangen. I den originale sang er der en masse tekst. Det små dukker synger om hvordan de vil kidnappe julemanden. Hver af dukkerne kommer med deres bud på hvordan de skal gøre.
Nu vil vi sammenligne den originale version og mashuppen. I starten går dukkerne på række efter hinanden. Det gør de både i originalen, og i mashuppen. I begge er der noget indledende musik som er præcis det samme i begge. Men fra da dukkerne begynder at synge i originalen, bliver mashuppen straks anderledes. Herfra begynder man at klippe i videoen, og lave forskellige beats og lydeffekter. Derfra er der heller ikke nogen historie i mashuppen, det er bare underholdning.

ok, men hvad med arbejdsformer i andre AT?

Opsummerende: Ved næste AT forløb skal I i god tid have clearet jeres problemformulering og underordnede problemstillinger med jeres vejledere. Godt at I behandler jeres underspørgsmål i punkter -
Sammen med underspørgsmålene og arbejdet med disse, skal du også skrive dine delkonklusioner, altså svarene på de enkelte spørgsmål. Dette kan gøres på to måder: Enten kan du skrive dine delkonklusioner efter gennemgangen af hvert spørgsmål, eller du kan skrive dine delkonklusioner til sidst.
I mangler faktisk det svære afsnit ( fra elevvejledningen ) Her skal du diskutere hvilke materialer, metoder og teorier, der er relevante i arbejdet med underspørgsmålene. Under punkt 3 har du arbejdet med noget materiale i forhold til problemformuleringen og konkluderet på det. Nu skal du forholde dig til, om den måde, du har tilrettelagt din undersøgelse på, er god nok. Der er her fagets metoder skal i spil og dine vurderinger heraf.
Jeres litteraturliste skal angives i korrekt form ! ( Du skal følge den opskrift på en litteraturliste, der ligger på EGs hjemmeside under:Studiecenter ( Litteraturlister ) - og her skal I dokumentere at I har arbejdet med temaet gennem et passende stort antal kilder. I har én kilde.
I skal perspektivere til problemstillinger fra tidligere AT-emner indholdsmæssigt og/eller metodisk.
bedømmelse: 4

Go arbejdslyst med AT7 i slutningen af marts / Pia og Henning

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License